KENAIKAN PANGKAT PNS

  • Dibaca: 705 Pengunjung

Dasar Hukum

1.      UU Nomor 43 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2.      PP Nomor 11 Tahun 2002 Jo. PP Nomor 98 Tahun 2000;

3.      PP Nomor 12 Tahun 2002 Jo. PP Nomor 99 Tahun 2000;

4.      PP Nomor 13 Tahun 2002 Jo. PP Nomor 100 Tahun 2000;

5.      Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Klungkung

 

Kenaikan Pangkat Reguler

1.      Fc. Sah SK Pengangkatan sebagai CPNS

2.      Fc. Sah Karpeg

3.      Fc. Sah konversi NIP baru yang bersangkutan

4.      Fc. Sah SK 100%

5.      Fc. Sah SK Pangkat terakhir

6.      Fc. Sah SK. Pindah/Mutasi tugas yang bersangkutan jika dalamSK. Pangkat terakhirnya masih di unit kerja lama

7.      Fc. Sah ijasah terakhir (dan bagi PNS yang jenjang pendidikannya belum tercantum dalam SK. KP terakhir agar disahkan olehpejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan KepalaBKN No. 11 Tahun 2002 tgl. 17 Juni 2002)

8.      Fc. Sah ijin belajar/tugas belajar bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan surat keterangan darikepala perguruan tingginya yang menerangkan bahwa tidakmelakukan kelas jauh

9.      Fc. Sah STLUD bagi yang akan pindah golongan

10.  Fc. Sah DP3 dua tahun terakhir

11.  Fc. Sah SK. Pelantikan dan SK. KP terakhir atasanlangsungnya (pejabat penilai DP3 terakhir yang bersangkutan)

 

Kenaikan Pangkat Pilihan

1.      Fc. Sah SK Pengangkatan sebagai CPNS;

2.      Fc. Sah Karpeg;

3.      Fc. Sah konversi NIP baru yang bersangkutan;

4.      Fc. Sah SK 100%;

5.      Fc. Sah SK Pangkat terakhir;

6.      Fc. Sah SK. Pindah/Mutasi tugas yang bersangkutan jika dalamSK. Pangkat terakhirnya masih di unit kerja lama

7.      Fc. Sah ijasah terakhir (dan bagi PNS yang jenjang pendidikannya belum tercantum dalam SK. KP terakhir agar disahkan olehpejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan KepalaBKN No. 11 Tahun 2002 tgl. 17 Juni 2002);

8.      Fc. Sah ijin belajar/tugas belajar bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan surat keterangan darikepala perguruan tingginya yang menerangkan bahwa tidakmelakukan kelas jauh;

9.      Fc. Sah STLUD bagi yang akan pindah golongan;

10.  Fc. Sah DP3 dua tahun terakhir;

11.  Fc. Sah SK. Pelantikan dan SK. KP terakhir atasanlangsungnya (pejabat penilai DP3 terakhir yang bersangkutan);

12.  Fc. Sah SK Pengangkatan dalam jabatan structural;

13.  Fc. Sah Surat pernyataan pelantikan;

14.  Fc. STTPP. Sesuai jabatan yang diduduki;

15.  Fc. Sah SK jabatan dan pelantikan sebelumnya;

16.  DRH bagi yang naik pangkat ke gol IV;

 

Kenaikan PangkatPenyesuaian Ijasah

1.      Fc. Sah SK Pengangkatan sebagai CPNS;

2.      Fc. Sah Karpeg;

3.      Fc. Sah konversi NIP baru yang bersangkutan;

4.      Fc. Sah SK 100%;

5.      Fc. Sah SK Pangkat terakhir;

6.      Fc. Sah SK. Pindah/Mutasi tugas yang bersangkutan jika dalamSK. Pangkat terakhirnya masih di unit kerja lama

7.      Fc. Sah ijasah terakhir (dan bagi PNS yang jenjang pendidikannya belum tercantum dalam SK. KP terakhir agar disahkan olehpejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan KepalaBKN No. 11 Tahun 2002 tgl. 17 Juni 2002);

8.      Fc. Sah ijin belajar/tugas belajar bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan surat keterangan darikepala perguruan tingginya yang menerangkan bahwa tidakmelakukan kelas jauh;

9.      Fc. Sah DP3 dua tahun terakhir;

10.  Fc. Sah SK. Pelantikan dan SK. KP terakhir atasanlangsungnya (pejabat penilai DP3 terakhir yang bersangkutan);

11.  Surat keterangan uraian tugas yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II;

12.  Fc. Sah surat tanda lulus ujian penyesuaian ijasah.

 

Kenaikan Pangkat Guru-Guru

1.      PAK terakhir (asli tanda tangan basah);

2.      Fc. Sah PAK sebelumnya;

3.      Fc. Sah SK Pengangkatan sebagai CPNS;

4.      Fc. Sah Karpeg;

5.      Fc. Sah konversi NIP baru yang bersangkutan;

6.      Fc. Sah SK 100%;

7.      Fc. Sah SK Pangkat terakhir;

8.      Fc. Sah SK. Pindah/Mutasi tugas yang bersangkutan jika dalam SK. Pangkat terakhirnya masih di unit kerja lama;

9.      Fc. Sah ijasah terakhir (dan bagi PNS yang jenjang pendidikannya belum tercantum dalam SK. KP terakhir agar disahkan olehpejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan KepalaBKN No. 11 Tahun 2002 tgl. 17 Juni 2002);

10.  Fc. Sah ijin belajar/tugas belajar bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan surat keterangan darikepala perguruan tingginya yang menerangkan bahwa tidakmelakukan kelas jauh;

11.  Fc. Sah DP3 dua tahun terakhir;

12.  Fc. Sah SK. Pelantikan dan SK. KP terakhir atasan langsungnya (pejabat penilai DP3 terakhir yang bersangkutan);

13.  Fc. Sah Sk peninjauan masa kerja bagi yang memiliki dan sudah diakui serta ditetapkan peninjauan masa kerjanya oleh pejabat pembina kepegawaian daerah.

 

 

Kenaikan Pangkat Angka Kredit selain Guru-Guru

1.      PAK terakhir (asli tanda tangan basah);

2.      PAK sebelumnya (asli tanda tangan basah);

3.      Fc. Sah SK Pengangkatan sebagai CPNS;

4.      Fc. Sah Karpeg;

5.      Fc. Sah konversi NIP baru yang bersangkutan;

6.      Fc. Sah SK 100%;

7.      Fc. Sah SK Pangkat terakhir;

8.      SK Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional bagi yang naik pangkat pertama kali;

9.      Fc. Sah infasing jabatan fungsional bagi yang mutasi jabatan fungsionalnya;

10.  Fc. Sah surat pernyataan menduduki jabatan;

11.  Fc. Sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

12.  Fc. Sah ijin belajar/tugas belajar bagi yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan surat keterangan darikepala perguruan tingginya yang menerangkan bahwa tidakmelakukan kelas jauh;

13.  Fc. Sah DP3 dua tahun terakhir;

14.  Fc. Sah SK. Pelantikan dan SK. KP terakhir atasan langsungnya (pejabat penilai DP3 terakhir yang bersangkutan);

15.  DRH bagi PNS gol. Ruang IV/a ke atas.

 

Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 3

  • Dibaca: 705 Pengunjung